פרק 13 • רבי יהודה הלוי


מי מפחד משירה?
הוא כנראה בין גדולי המשוררים של עמנו אבל מה אתם יודעים עליו?
שירים בני 900 שנה שכאילו נכתבו היום, על ספר הכוזרי
וגם על כמה אפשר לאהוב את הארץ

חידות של רבי יהודה הלוי

1. ומה בוכה בלי עין ועפעף, בבכיה ישמחו בנים ואבות
בעת תשחק ולא תבכה בעינה, בשחקה, תעציב כל הלבבות?

2. ומה מת על פני ארץ משלח וערב יקברוהו האנשים,
ויחיה תוך קבורתו יוליד ילדים, יצאו כולם לבושים?

3. ומה עיוור אשר עינו בראשו
ובו צורך לכל דרי נשיה,
אשר ייגע ימי חייו להלביש מתי ארץ
והוא ערום ועריה?

4. ומה ציפור אשר יקיא שחורים,
ישרים גם תמימים בעברים
והוא חלש והוא גיבור והוא עול
והוא אילם ירנן כמהירים
והוא לא חי וגם לא מת,
ודמו ישו מרפא למו קטב מרירים?

5. כלי מכלי לאין תכלית וקצה,
והוא קטן, בידך תאחזהו,
ורחוק ממך לתפוש אשר בו,
ואם עין בעין תחזהו?
6. ומה מלך במגבעת אדומה,
ומלבושו תכלת, חור וריקמה,
בהילכו גבה לבו,
וקולו יעורר הישנים מתנומה?

7. רביעית מם בראש השם,
ומם כפול באחריתו,
וחשבון מם ומחצית מם
ושישה יפתרו אותו?

8. יעלת חן תשאלני: "את מי חשקת בצבאות?"
ואומר לה: "אם לא תדעי - הסירי את השש מאות!"
(את – הסירו 6=ו' מהמלה "אות")
ומי חשוק אשר תפנה בכל עת / אלי פניו ותראה בו דברים?
בנסעו ממך יפיק רצונך, / ולא יועיל בשבתו בחדרים.

תשובות בסוף

אתי אנקרי בשיר יפה נוף מתוך המופע משירי רבי יהודה הלוי

תשובות

1. ענן
2. מחט
3. חיטה
4. קולמוס
5. מראה
6.תרנגול
7. יוסף
8. מכתב

תגובות

  1. מעשיר ומעורר השראה אשריי העם שככה לו איש גדול כזה

    השבמחק

הוסף רשומת תגובה

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

פרק 63 • המשורר מעזה • רבי ישראל נג׳ארה

פרק 8 • לאן נעלמו עשרת השבטים

פרק 17 • מחבר העולמות • הרמב"ן