רשומות

פרק 13 • רבי יהודה הלוי

תמונה
מי מפחד משירה?
הוא כנראה בין גדולי המשוררים של עמנו אבל מה אתם יודעים עליו?
שירים בני 900 שנה שכאילו נכתבו היום, על ספר הכוזרי
וגם על כמה אפשר לאהוב את הארץ

חידות של רבי יהודה הלוי 1. ומה בוכה בלי עין ועפעף, בבכיה ישמחו בנים ואבות
בעת תשחק ולא תבכה בעינה, בשחקה, תעציב כל הלבבות?
2. ומה מת על פני ארץ משלח וערב יקברוהו האנשים, ויחיה תוך קבורתו יוליד ילדים, יצאו כולם לבושים?
3. ומה עיוור אשר עינו בראשו ובו צורך לכל דרי נשיה, אשר ייגע ימי חייו להלביש מתי ארץ והוא ערום ועריה?
4. ומה ציפור אשר יקיא שחורים, ישרים גם תמימים בעברים והוא חלש והוא גיבור והוא עול והוא אילם ירנן כמהירים והוא לא חי וגם לא מת, ודמו ישו מרפא למו קטב מרירים?
5. כלי מכלי לאין תכלית וקצה, והוא קטן, בידך תאחזהו, ורחוק ממך לתפוש אשר בו, ואם עין בעין תחזהו? 6. ומה מלך במגבעת אדומה, ומלבושו תכלת, חור וריקמה, בהילכו גבה לבו, וקולו יעורר הישנים מתנומה?
7. רביעית מם בראש השם, ומם כפול באחריתו, וחשבון מם ומחצית מם ושישה יפתרו אותו?
8. יעלת חן תשאלני: "את מי חשקת בצבאות?" ואומר לה: "אם לא תדעי - הסירי את השש מאות…

פרק 12 • רש"י

תמונה
רש"י הוא הדמות הנערצת ביותר מאז תקופת המקרא, והוא עצב את כל התרבות היהודית יותר מכל אדם אחר מאז התלמוד.
אבל מה אתם יודעים עליו?
על גדול ראשוני אשכנז, על צמיחת המרכז בצרפת, על מסעי הצלב, ועל השושלת המפוארת שנוצרה אחריו

בית הכנסת שמיוחס לרש"י בוורמיזא

פרק 11 • מתי המציאו את האשכנזים

תמונה
איך זה שהיהודים הגיעו לאשכנז ומתי?
מה הקשר לכוזרים?
על קהילות שו"ם, אשכנז הקדומה ועל רבנו גרשום מאור הגולה.
במסע לשורשי יהדות אשכנז.

פרק 10 • שבתאי צבי

תמונה
כמעט כל היהודים בעולם האמינו ששבתי צבי הוא המשיח. 
איך בן אדם אחד הצליח לסחוף אחריו כל כך הרבה אנשים?
תופעה היסטורית שלא היתה מעולם כמוה.
על העליה המטאורית ועל הנפילה הכואבת 
והאם גם היום יש כאלה שעדיין מאמינים בו?


שטר של 5 גריבנה אוקראיני עם תמונתו של בוגדן חמלנצקי ימ"ש
מאמר של הרב אליהו בירינבוים - יהודי עולמי - על כת הדונמה

פרק 9 • משיחי שקר

תמונה
בעולם בלי תקווה, של גזרות וצרות איך אתם הייתם מגיבים לשמועה שהנה המשיח כאן? דור אחרי דור, מדינה אחרי מדינה הופיעו משיחי שקר שנתנו תקווה גדולה ותמיד בסוף אכזבה עוד יותר גדולה למי אפשר לקרוא משיח שקר?
על בר כוכבא, דוד אלרואי, אברהם אבולעפיה, אשר לעמלין ועוד רבים


פרק 8 • לאן נעלמו עשרת השבטים

תמונה
תעלומה שמעסיקה את העם היהודי ומסעירה את הדמיון כבר 2500 שנה.
לאן נעלמו עשרת השבטים?  מי היו אלדד הדני, דוד הראובני, ומה זה ואיפה נמצא נהר הסמבטיון?

להורדת הפרק למחשבכתבה ביומן ב youtube על צאצאי עשרת השבטים האבודים ועל השבט הניגרי שטוען שהוא יהודי ונאבק להשאר בישראל

פרק 7 • מסעות בנימין מטודלה

תמונה
האם הוא היה הרפתקן אמיץ? אולי סוחר שמנסה את מזלו? גיאוגרף חוקר? הוא ברח ממשהו?

על נוסע אמיץ, על מסע אחר, על ספר המסעות הראשון והצצה לעולם היהודי של המאה ה 12

להורדת הפרק למחשב

קישור לספר באתר HebrewBooks
מפה מתוך הטבולה רוג'ריאנה
הבול שממשלת ספרד הוציאה לזכרו של בנימין מטודלה