מאמרים

 מאמרים מתוך המדור ״מכונת הזמן היהודית״ במגזין ״עכשיו״

באנו חושך לגרש - כסלו תשפ״ג

הכרזת כורש - טבת תשפ״ג

המגילות הגנוזות - שבט תשפ״ג

מגילת אסתר - אדר תשפ״ג

הגניזה הקהירית - ניסן תשפ״ג

הרב מוהליבר ורוטשילד - אייר תשפ״ג

החורבה - סיוון תשפ״ג

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

פרק 13 • רבי יהודה הלוי

פרק 30 • מסע רבי נחמן לארץ ישראל

פרק 1 • הגאונים