מאמרים

 מאמרים מתוך המדור ״מכונת הזמן היהודית״ במגזין ״עכשיו 14״

באנו חושך לגרש - כסלו תשפ״ג

הכרזת כורש - טבת תשפ״ג

המגילות הגנוזות - שבט תשפ״ג

מגילת אסתר - אדר תשפ״ג

הגניזה הקהירית - ניסן תשפ״ג

הרב מוהליבר ורוטשילד - אייר תשפ״ג

החורבה - סיוון תשפ״ג

מי אתה יוסף פלביוס? - תמוז תשפ״ג

דון יצחק אברבנאל והגרוש - אב תשפ״ג

רבי נחמן בארץ ישראל - אלול תשפ״ג

תולדות הלוח העברי - תשרי תשפ״ד

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

פרק 63 • המשורר מעזה • רבי ישראל נג׳ארה

פרק 8 • לאן נעלמו עשרת השבטים

פרק 17 • מחבר העולמות • הרמב"ן